2019/07/14 11:00
Jul 14 2019

Bibel & Bach

  • 11:00
  • Ev. Jesus-Christus-Kirche Berlin-Dahlem

Musik von Johann Sebastian Bach sowie biblische Lesungen

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Präludium C-Dur BWV 547, 1
Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654
O Gott, du frommer Gott BWV 767
Fuge C-Dur BWV 547, 2

Wolfgang Huber, Lesungen
Anna-Victoria Baltrusch, Orgel